top of page
IMG-4452_edited.jpg

Ürünlerimiz

       Biyoremediasyon (Biyolojik İyileştirme) Ürünleri /Koku Giderimi
 

   Çevresel sistemlerde koku oluşturan kaynakların başında atık su arıtma tesisleri gelmektedir. Bu tesislerde koku emisyonları pompa ve kanalizasyon istasyonlarında, çamur bertaraf ünitelerinde organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması durumunda ve arıtma kademelerinde meydana gelmektedir. Atık su arıtma tesislerinden yayılan temel kokulu bileşikler, hidrojen sülfür, metil merkaptan, dimetil sülfat, dimetil sülfit, etil merkaptan, karbon disülfit ve karbonil sülfit gibi kükürt içeren maddelerdir. İyi tasarlanmış bir arıtma tesisi ile koku yayılımını asgari düzeye indirmek mümkündür. 

    Hidrojen sülfür (H2S) bahsi geçen koku şikayetlerinin en yaygın nedenidir. Çürük yumurta kokusuna benzeyen bir kokuya sahiptir ve her yıl pek çok sektörde / çevresel sistemlerde bulunan alet ve ekipmanlarda milyonlarca dolara mal olan ciddi korozyon sorunlarına neden olur. (Örn; yumuşak çelik başta petrol endüstrisi olmak üzere birçok alanda kullanılan yapısal bir materyaldir ancak H2S ile korozyona uğramaktadır). H2S ayrıca ciddi sağlık (yüksek konsantrasyonlarda irritasyon ve toksikolojik etkilere, daha düşük konsantrasyonlarda ise bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi sorunlara) ve güvenlik endişeleri oluşturmaktadır ve biyolojik arıtma için gerekli olan biyokütle toksisitesi nedeniyle herhangi bir atık su tesisinin etkinliğini azaltabilmektedir.

  Koku sorunları, yetersiz havalandırma veya hızlı amonyak üretimi nedeniyle kompostlama tesislerinde de gelişebilir. Kompostlama aerobik bir süreç olarak kabul edilmesine rağmen, havalandırmayı sınırlayan sınırlayıcı faktörler (tornalama kazıklarının ve yağmurun maliyeti dahil) bulunabilir. Toplama sistemlerinde organik maddenin biyodegradasyonu, mevcut oksijenin tamamını veya büyük bir kısmını hızla tüketir; dolayısıyla anaerobik süreçlerin başlamasıyla birlikte kötü kokular oluşur. Ayrıca rekreasyonel amaçlı kullanılan sularda ve arıtma havuzlarında / lagünlerde oluşan kokular doğal olarak tortunun alt katmanlarında veya organik maddenin aerobik ayrışmasıyla tükendiği su sütununda üretilmektedir yani kötü koku kaynağı yüzeysel oluşmaz ve mikrobiyal olmayan koku gidericilerin bu tarz kokuları giderebilme kabiliyetleri yok denecek kadar azdır.

 

 

  BACTOFORCE L08 neyi ifade etmektedir?

  • Mikromiks Biyoteknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen 14 farklı özellikte yerli ve milli olarak izolasyonu yapılan ve uygun besiyerlerinde büyütülen mikroorganizma kokteylidir.

  • Tamamen doğal izolatlar olup %100 doğal bir üründür.

  • Toksikoloji testleri tamamlanan ürün tamamen probiyotik bakterilerden oluşmuştur.

Ürünün MSDS sertifikası mevcuttur. Ürün ile ilgili detaylı bilgi ve satın almak için iletişim sekmesinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

   

 

 

 

     Bitki Besleme Ürünleri / Toprak Probiyotiği

 

  Tarım Ülkemiz için en önemli sektörlerden birisidir ve mevcut tarım uygulamalarının sürdürülemez olmasından dolayı alternatif yaklaşımlar gerekmektedir. Zirai mücadele faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığı ile biyolojik denge üzerine yan etkilerini azaltacak şekilde, sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun olarak yapılması son derece önemlidir. Mısır, üretimi 6. sırada olan dünyanın ve Türkiye’nin önemli tahıllarından biridir. Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğü en önemli hastalıklardandır. Hastalık ve zararlıların mücadelesinde kullanılan kimyasal bitki koruma ürünlerinin yanlış ve yaygın kullanılması neticesinde zararlı organizmalarda direnç ve bitkisel ürünlerde kalıntı sorunu oluşmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde yerli tohum üretiminin gelişebilmesi, yabancı üreticilerle rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin uygulanabilmesi için kimyasal içermeyen buna karşın biyolojik fungusit içeren ve aynı zamanda bitki büyümesini destekleyici bir ürüne ihtiyaç bulunmaktadır.  Buradan hareketle, mısır tohumlarına uygulanacak, tohumdaki antibiyotik kullanımını azaltacak ve aynı zamanda bitki büyümesini destekleyecek bir mikrobiyal ürünün üretilmesi projemizin temelini oluşturmaktadır. Projemizin başarıyla sonuçlanması halinde hem antibiyotik içermeyen hem de çevre dostu, sürdürülebilirliğe uygun ve katma değeri yüksek bir ürün üretilecektir.

   

 İnsan-Hayvan Sağlığı Ürünleri / Probiyotik

 

     Apis mellifera (bal arısı) dünyadaki tüm bitki türleri arasında tozlaşmayı sağlayan en önemli canlı türüdür. Tartışılamayacak ekolojik öneminin yanı sıra bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği gibi insan sağlığına faydalı besinler üretmektedirler. Bu arı ürünlerinin içerdikleri biyoaktif maddeler sayesinde; antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuar, antifungal, yara iyileşmesi gibi etkileri bulunmaktadır.

     Bal arıları; Amerikan-Avrupa yavru çürüklüğü, Nosema, kireç, Varroa ve daha birçok hastalıkla mücadele etmektedir. Bu hastalıklar son derece bulaşıcıdır. Arılar vesilesiyle kovandan kovana hızlı bir şekilde yayılım gösterebilmektedirler.

     Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı, ülkemizde ve dünya ülkelerinde bal arılarını etkileyen oldukça bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir hastalıktır. Bu hastalığa sebep olan Paenibacillus larvae endosporlu bir bakteri türüdür. Bir bal arısı tarafından kovana taşındığında erken gelişim evresindeki bal arılarını enfekte ederek tüm kovanda hızlıca yayılır. Bu hastalığın aşırı bulaşıcı olup çevredeki diğer kovanları enfekte etme riski çok yüksek olduğundan ilgili kurumlara bildirilmesi zorunludur ve genellikle çözüm olarak kovanlar yakılarak yok edilmektedir.

     

Biz ne yaptık?

 

 Etkin Arı Probiyotiği, Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı tedavisi için geliştirilen aynı zamanda yavru oluşumu desteklerken, bal verimini arttıran %100 doğal bir üründür. Genellikle hastalıkların tedavisi için arıcıların kullandığı antibiyotik ve pestisitlerin aksine arılara zarar vermemekte ve arı ürünlerinde kalıntı bırakmamaktadır. İçeriğinde probiyotik mikroorganizmalar ve 18 farklı baharattan elde edilen bitki ekstraktı bulunmaktadır. Probiyotik mikroorganizmalar arıların bağışıklık sistemini güçlendirip, salgıladıkları enzimler ile endosporların çimlenmesini engellerken bitki ekstraktı ise vejetatif hücreler üzerinde antimikrobiyal etki göstermektedir.

 

    Etkin Arı Probiyotiği sayesinde patojenleri yok edip sağlıklı bir kovan elde edebilir, arılarınızın sağlığını ve bal veriminizi arttırabilirsiniz. 

bottom of page