top of page
3.jpeg

Projelerimiz

1512 - GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI (BiGG)

   1512 – Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2020 Ekim ayında çevresel sistemlerde kötü kokuların giderimini hedef alan projemiz bazında firmamız kurulmuştur.

   Kötü kokular birçok evsel ve endüstriyel sistemler ile doğal sistemlerde oluşan ve oluştuğu yerde hem rekreasyonel hem de estetiksel (toksisite, canlı yaşamının etkilenmesi vb.) olarak sorunlar oluşturur. Çevresel sistemlerde koku oluşturan kaynakların başında atık su arıtma tesisleri gelmektedir. Yetersiz havalandırma nedeniyle kompostlama tesisleri de kötü kokunun kaynağı olabilmektedir. Rekreasyonel amaçlı kullanılan sularda ve arıtma havuzlarında / lagünlerde oluşan kokular alt katmanlarda üretilmektedir. Bu durum kötü koku kaynağının yalnızca yüzeysel olmadığını göstermektedir. Bundan ötürü mikrobiyal olmayan koku gidericilerin bu tip kokuları giderebilme kabiliyetleri yok denilebilecek kadar azdır.

   Sonuç olarak; kötü kokularla mücadelede mikrobiyal kaynaklı ürünler tercih edilirse kokuyu oluşturan bileşenlerin kaynağı yok edebildiği için etkinliği yüksek ve çevre dostu bir yöntem seçilmiş olunur. Tüm bu problemler ve proje ekibinin geçmiş deneyimleri birleştirildiğinde iş fikrini hayata geçirerek çevresel sistemlerde oluşan kötü kokuların biyolojik olarak giderilmesini sağlayacak sıvı ve katı formda mikrobiyal ürünler üretilecektir.

   Biyoteknolojik olarak ürettiğimiz ürünler doğada var olan ve görevleri atıkları ve kirlilikleri yok etmek olan mikroorganizmaların doğal ortamını simüle ederek ve sayılarını artırarak gerek arıtmada gerek ziraatte gerek endüstride özellikle biyolojik kökenli kokuları yok etmek üzerine oluşturulmuş bir biyoremediyasyon (Biyoaugmentasyon) yöntemidir. Bu biyoremediyasyon teknolojisi  50 yıldır dünyada kullanılmaktadır.

Proje kapsamında 1 yüksek mikrobiyolog, 3 alanında uzman akademisyen ve 1 zirraat mühendisi çalışmıştır. Bu proje hem genç kadın girişimcilerin desteklenmesi hem de akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi ticarileştirip ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK 1707 BİGG Ortaklı Sipariş AR-GE 2021/ ETKİN ARI PROBİYOTİĞİ PROJESİ

    Bu çağrı ile müşteri gereksinimlerinin KOBİ işletmeleri tarafından  ürüne dönüşebilecek ve ticarileşme potansiyeline sahip olan  Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Ar-Ge çalışmaları Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılmaktadır. Proje çıktısı ürün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi sağlanmaktadır. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine finansman desteği sağlamaktadır. 

    Muğla Petek ile birlikte gerçekleştirilen Etkin Arı Probiyotiği Projesi, ülkemiz dahil birçok ülkedeki bal arılarında görülen arı hastalıklarına karşı çözüm sunan bir yerli bir ürün geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye sitemizdeki “ÜRÜNLERİMİZ” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK 1707 BİGG Ortaklı Sipariş AR-GE 2022/MISIR PATOJENİ BAZI FUNGUSLARA KARŞI ETKİN BİYOKONTROL AJANI VE BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ İÇEREN MİKROBİYAL ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

   Tarım Ülkemiz için en önemli sektörlerden birisidir ve mevcut tarım uygulamalarının sürdürülemez olmasından dolayı alternatif yaklaşımlar gerekmektedir. Zirai mücadele faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığı ile biyolojik denge üzerine yan etkilerini azaltacak şekilde, sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun olarak yapılması son derece önemlidir. Mısır, üretimi 6. sırada olan dünyanın ve Türkiye’nin önemli tahıllarından biridir. Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğü en önemli hastalıklardandır. Hastalık ve zararlıların mücadelesinde kullanılan kimyasal bitki koruma ürünlerinin yanlış ve yaygın kullanılması neticesinde zararlı organizmalarda direnç ve bitkisel ürünlerde kalıntı sorunu oluşmaktadır.Dolayısıyla ülkemizde yerli tohum üretiminin gelişebilmesi, yabancı üreticilerle rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin uygulanabilmesi için kimyasal içermeyen buna karşın biyolojik fungusit içeren ve aynı zamanda bitki büyümesini destekleyici bir ürüne ihtiyaç bulunmaktadır.  Buradan hareketle, mısır tohumlarına uygulanacak, tohumdaki antibiyotik kullanımını azaltacak ve aynı zamanda bitki büyümesini destekleyecek bir mikrobiyal ürünün üretilmesi projemizin temelini oluşturmaktadır. Projemizin başarıyla sonuçlanması halinde hem antibiyotik içermeyen hem de çevre dostu, sürdürülebilirliğe uygun ve katma değeri yüksek bir ürün üretilecektir.

 İZMİR KALKINMA AJANSI -YEŞİL ve MAVİ DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ETKİN MİKROORGANİZMA ÜRETİMİ' PROJESİ

  İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Ve Mavi Dönüşüm Programı Kapsamında TR31/21/YMDP/0150 numaralı Destek Sözleşmesi Numarası ve Proje başlığı “Sürdürülebilir Çevre İçin Etkin Mikroorganizma Üretimi” olan projemiz 2022 yılında desteklenmeye layık görülmüştür. Bu kapsamda özellikle koku sorununa neden olan koku bileşenlerinin giderimi için mikrobiyal ürünlerin kullanılması, koku bileşenlerinin etkin ve çevre dostu doğal sistemler kullanılarak düşük maliyetle ve sürdürülebilir şekilde arıtılmasını sağlayacağı için mikrobiyolojik olarak koku giderimi yapabilmek amacıyla üretim yeri oluşturulması desteği sağlanmıştır.

  Bu sayede proje kapsamında kurulacak üretim yeri ile Gıda ve Bitkisel Sanayi, Hayvancılık, Kimya Sanayi, Arıtma tesisleri ve doğal veya yapay sucul sistemler gibi çevresel sistemlerde oluşan kötü kokuların ve çevreye zararlı hidrokarbonların biyolojik olarak giderilmesini sağlayacak sıvı formda mikrobiyal ürün üretilmesi sağlanmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Ve Mavi Dönüşüm Programı Kapsamında TR31/21/YMDP/0150 numaralı       Destek Sözleşmesi Numarası ve Proje başlığı “Sürdürülebilir Çevre İçin Etkin Mikroorganizma Üretimi” olan projemiz 2022 yılında desteklenmeye layık görülmüştür. Bu kapsamda özellikle koku sorununa neden olan koku bileşenlerinin giderimi için mikrobiyal ürünlerin kullanılması, koku bileşenlerinin etkin ve çevre dostu doğal sistemler kullanılarak düşük maliyetle ve sürdürülebilir şekilde arıtılmasını sağlayacağı için mikrobiyolojik olarak koku giderimi yapabilmek amacıyla üretim yeri oluşturulması desteği sağlanmıştır.

 Bu sayede proje kapsamında kurulacak üretim yeri ile Gıda ve Bitkisel Sanayi, Hayvancılık, Kimya Sanayi, Arıtma tesisleri ve doğal veya yapay sucul sistemler gibi çevresel sistemlerde oluşan kötü kokuların ve çevreye zararlı hidrokarbonların biyolojik olarak giderilmesini sağlayacak sıvı formda mikrobiyal ürün üretilmesi sağlanmıştır.

bottom of page